Adverts

Open Access Articles- Top Results for Ako ay Pilipino

Ako ay Pilipino

Ako ay Pilipino (I am a Filipino) is a Filipino pop patriotic song written by George Canseco under commission from First Lady Imelda Marcos,[1] and performed by Kuh Ledesma, who has said that it is her favorite song.[2]

Lyrics

Ako ay Pilipino
Ang dugo'y maharlika
Likás sa aking puso
Adhikaing kay gandá
Sa Pilipinas na aking bayan
Lantáy na Perlas ng Silanganan
Wari'y natipon ang kayamanan ng Maykapál
Bigay sa aking talinò
Sa mabuti lang laán
Sa aki'y katutubò
Ang maging mapagmahál
Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino
Isang bansâ, 'sang diwà
ang minimithî ko
Sa bayan ko't bandilà
Laan buhay ko't diwà
Ako ay Pilipino
Pilipinong totoo
Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino
Taas noó kahit kanino
Ang Pilipino ay ako.

by:

  NationalScience

References

  1. ^ "George Canseco, 70; songs live 'Ngayon at Kailanman'". Philippine Daily Inquirer. 20 November 2004. Retrieved 22 June 2009. 
  2. ^ "Kuh Hits Back". BusinessWorld (Philippines). 16 May 2003. Retrieved 22 June 2009.