Adverts

Open Access Articles- Top Results for List of administrative divisions of Sichuan

List of administrative divisions of Sichuan

Sichuan Province
Province
Capital: Chengdu
Prefectural level divisions
Sub-provincial cities 1
Prefectural cities 17
Autonomous prefectures 3
County level divisions
County cities 15
Counties 116
Autonomous counties 4
Districts 48
Township level divisions
Towns 1,865
Townships 2,586
Ethnic townships 93
Subdistricts 238

Sichuan, a province of the People's Republic of China, is made up of the following administrative divisions.

Administrative divisions

These administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. The following table lists only the prefecture-level and county-level divisions of Sichuan.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin
Chengdu City
成都市
Chéngdū Shì
(Capital)
Qingyang District 青羊区 Qīngyáng Qū
Jinjiang District 锦江区 Jǐnjiāng Qū
Jinniu District 金牛区 Jīnniú Qū
Wuhou District 武侯区 Wǔhóu Qū
Chenghua District 成华区 Chénghuá Qū
Longquanyi District 龙泉驿区 Lóngquányì Qū
Qingbaijiang District 青白江区 Qīngbáijiāng Qū
Xindu District 新都区 Xīndū Qū
Wenjiang District 温江区 Wēnjiāng Qū
Dujiangyan City 都江堰市 Dūjiāngyàn Shì
Pengzhou City 彭州市 Péngzhōu Shì
Qionglai City 邛崃市 Qiónglái Shì
Chongzhou City 崇州市 Chóngzhōu Shì
Jintang County 金堂县 Jīntáng Xiàn
Shuangliu County 双流县 Shuāngliú Xiàn
Pi County 郫县 Píxiàn
Dayi County 大邑县 Dàyì Xiàn
Pujiang County 蒲江县 Pújiāng Xiàn
Xinjin County 新津县 Xīnjīn Xiàn
Tianfu New Area2 天府新区 Tiānfǔ Xīn Qū
Guangyuan City
广元市
Guǎngyuán Shì
Lizhou District 利州区 Lìzhōu Qū
Zhaohua District 昭化区 Zhāohuà Qū
Chaotian District 朝天区 Cháotiān Qū
Wangcang County 旺苍县 Wàngcāng Xiàn
Qingchuan County 青川县 Qīngchuān Xiàn
Jiange County 剑阁县 Jiàngé Xiàn
Cangxi County 苍溪县 Cāngxī Xiàn
Mianyang City
绵阳市
Miányáng Shì
Fucheng District 涪城区 Fúchéng Qū
Youxian District 游仙区 Yóuxiān Qū
Jiangyou City 江油市 Jiāngyóu Shì
Santai County 三台县 Sāntái Xiàn
Yanting County 盐亭县 Yántíng Xiàn
An County 安县 Ānxiàn
Zitong County 梓潼县 Zǐtóng Xiàn
Pingwu County 平武县 Píngwǔ Xiàn
Beichuan Qiang
Autonomous County
北川羌族自治县 Běichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn
Deyang City
德阳市
Déyáng Shì
Jingyang District 旌阳区 Jīngyáng Qū
Shifang City 什邡市 Shífāng Shì
Guanghan City 广汉市 Guǎnghàn Shì
Mianzhu City 绵竹市 Miánzhú Shì
Luojiang County 罗江县 Luójiāng Xiàn
Zhongjiang County 中江县 Zhōngjiāng Xiàn
Nanchong City
南充市
Nánchōng Shì
Shunqing District 顺庆区 Shùnqìng Qū
Gaoping District 高坪区 Gāopíng Qū
Jialing District 嘉陵区 Jiālíng Qū
Langzhong City 阆中市 Lángzhōng Shì
Nanbu County 南部县 Nánbù Xiàn
Xichong County 西充县 Xīchōng Xiàn
Yingshan County 营山县 Yíngshān Xiàn
Yilong County 仪陇县 Yílǒng Xiàn
Peng'an County 蓬安县 Péng'ān Xiàn
Guang'an City
广安市
Guǎng'ān Shì
Guang'an District 广安区 Guǎng'ān Qū
Qianfeng District 前锋区 Qiánfēng Qū
Huaying City 华蓥市 Huāyíng Shì
Yuechi County 岳池县 Yuèchí Xiàn
Wusheng County 武胜县 Wǔshēng Xiàn
Linshui County 邻水县 Línshuǐ Xiàn
Suining City
遂宁市
Sùiníng Shì
Chuanshan District 船山区 Chuánshān Qū
Anju District 安居区 Ānjū Qū
Pengxi County 蓬溪县 Péngxī Xiàn
Shehong County 射洪县 Shèhóng Xiàn
Daying County 大英县 Dàyīng Xiàn
Neijiang City
内江市
Nèijiāng Shì
Shizhong District 市中区 Shìzhōng Qū
Dongxing District 东兴区 Dōngxīng Qū
Weiyuan County 威远县 Wēiyuǎn Xiàn
Zizhong County 资中县 Zīzhōng Xiàn
Longchang County 隆昌县 Lóngchāng Xiàn
Leshan City
乐山市
Lèshān Shì
Shizhong District 市中区 Shìzhōng Qū
Shawan District 沙湾区 Shāwān Qū
Wutongqiao District 五通桥区 Wǔtōngqiáo Qū
Jinkouhe District 金口河区 Jīnkǒuhé Qū
Emeishan City 峨眉山市 Éméishān Shì
Qianwei County 犍为县 Qiánwéi Xiàn
Jingyan County 井研县 Jǐngyán Xiàn
Jiajiang County 夹江县 Jiājiāng Xiàn
Muchuan County 沐川县 Mùchuān Xiàn
Ebian Yi
Autonomous County
峨边彝族自治县 Ébiān Yízú Zìzhìxiàn
Mabian Yi
Autonomous County
马边彝族自治县 Mǎbiān Yízú Zìzhìxiàn
Zigong City
自贡市
Zìgòng Shì
Ziliujing District 自流井区 Zìliújǐng Qū
Da'an District 大安区 Dà'ān Qū
Gongjing District 贡井区 Gòngjǐng Qū
Yantan District 沿滩区 Yántān Qū
Rong County 荣县 Róngxiàn
Fushun County 富顺县 Fùshùn Xiàn
Luzhou City
泸州市
Lúzhōu Shì
Jiangyang District 江阳区 Jiāngyáng Qū
Naxi District 纳溪区 Nàxī Qū
Longmatan District 龙马潭区 Lóngmǎtán Qū
Luxian County 泸县 Lúxiàn
Hejiang County 合江县 Héjiāng Xiàn
Xuyong County 叙永县 Xùyǒng Xiàn
Gulin County 古蔺县 Gǔlìn Xiàn
Yibin City
宜宾市
Yíbīn Shì
Cuiping District 翠屏区 Cuìpíng Qū
Nanxi District 南溪区 Nánxī Qū
Yibin County 宜宾县 Yíbīn Xiàn
Jiang'an County 江安县 Jiāng'ān Xiàn
Changning County 长宁县 Chángníng Xiàn
Gao County 高县 Gāoxiàn
Junlian County 筠连县 Jūnlián Xiàn
Gong County 珙县 Gǒngxiàn
Xingwen County 兴文县 Xīngwén Xiàn
Pingshan County 屏山县 Píngshān Xiàn
Panzhihua City
攀枝花市
Pānzhīhuā Shì
Dong District 东区 Dōngqū
Xi District 西区 Xīqū
Renhe District 仁和区 Rénhé Qū
Miyi County 米易县 Mǐyì Xiàn
Yanbian County 盐边县 Yánbiān Xiàn
Bazhong City
巴中市
Bāzhōng Shì
Bazhou District 巴州区 Bāzhōu Qū
Enyang District 恩阳区 Ēnyáng Qū
Tongjiang County 通江县 Tōngjiāng Xiàn
Nanjiang County 南江县 Nánjiāng Xiàn
Pingchang County 平昌县 Píngchāng Xiàn
Dazhou City
达州市
Dázhōu Shì
Tongchuan District 通川区 Tōngchuān Qū
Dachuan District 达川区 Dáchuān Qū
Wanyuan City 万源市 Wànyuán Shì
Xuanhan County 宣汉县 Xuānhàn Xiàn
Kaijiang County 开江县 Kāijiāng Xiàn
Dazhu County 大竹县 Dàzhú Xiàn
Qu County 渠县 Qúxiàn
Ziyang City
资阳市
Zīyáng Shì
Yanjiang District 雁江区 Yànjiāng Qū
Jianyang City 简阳市 Jiǎnyáng Shì
Lezhi County 乐至县 Lèzhì Xiàn
Anyue County 安岳县 Ānyuè Xiàn
Meishan City
眉山市
Méishān Shì
Dongpo District 东坡区 Dōngpō Qū
Pengshan District 彭山区 Péngshān Qū
Renshou County 仁寿县 Rénshòu Xiàn
Hongya County 洪雅县 Hóngyǎ Xiàn
Danleng County 丹棱县 Dānléng Xiàn
Qingshen County 青神县 Qīngshén Xiàn
Ya'an City
雅安市
Yǎ'ān Shì
Yucheng District 雨城区 Yǔchéng Qū
Mingshan District 名山区 Míngshān Qū
Yingjing County 荥经县 Yíngjīng Xiàn
Hanyuan County 汉源县 Hànyuán Xiàn
Shimian County 石棉县 Shímián Xiàn
Tianquan County 天全县 Tiānquán Xiàn
Lushan County 芦山县 Lúshān Xiàn
Baoxing County 宝兴县 Bǎoxīng Xiàn
Ngawa Tibetan and Qiang
Autonomous Prefecture

阿坝藏族羌族自治州
Ābà Zàngzú
Barkam County 马尔康县 Mǎ'ěrkāng Xiàn
Wenchuan County 汶川县 Wènchuān Xiàn
Li County 理县 Lǐxiàn
Mao County 茂县 Màoxiàn
Songpan County 松潘县 Sōngpān Xiàn
Jiuzhaigou County 九寨沟县 Jiǔzhàigōu Xiàn
Jinchuan County 金川县 Jīnchuān Xiàn
Xiaojin County 小金县 Xiǎojīn Xiàn
Heishui County 黑水县 Hēishuǐ Xiàn
Zamtang County 壤塘县 Rǎngtáng Xiàn
Ngawa County 阿坝县 Ābà Xiàn
Zoigê County 若尔盖县 Ruò'ěrgài Xiàn
Hongyuan County 红原县 Hóngyuán Xiàn
Garzê Tibetan
Autonomous Prefecture

甘孜藏族自治州
Gānzī Zàngzú
Zìzhìzhōu
Kangding City 康定市 Kāngdìng Shì
Luding County 泸定县 Lúdìng Xiàn
Danba County 丹巴县 Dānbā Xiàn
Jiulong County 九龙县 Jiǔlóng Xiàn
Yajiang County 雅江县 Yǎjiāng Xiàn
Dawu County 道孚县 Dàofú Xiàn
Luhuo County 炉霍县 Lúhuò Xiàn
Garzê County 甘孜县 Gānzī Xiàn
Xinlong County 新龙县 Xīnlóng Xiàn
Dêgê County 德格县 Dégé Xiàn
Baiyü County 白玉县 Báiyù Xiàn
Sêrxü County 石渠县 Shíqú Xiàn
Sêrtar County 色达县 Sèdá Xiàn
Litang County 理塘县 Lǐtáng Xiàn
Batang County 巴塘县 Bātáng Xiàn
Xiangcheng County 乡城县 Xiāngchéng Xiàn
Daocheng County 稻城县 Dàochéng Xiàn
Dêrong County 得荣县 Déróng Xiàn
Liangshan Yi
Autonomous Prefecture

凉山彝族自治州
Liángshān Yízú
Zìzhìzhōu
Xichang City 西昌市 Xīchāng Shì
Yanyuan County 盐源县 Yányuán Xiàn
Dechang County 德昌县 Déchāng Xiàn
Huili County 会理县 Huìlǐ Xiàn
Huidong County 会东县 Huìdōng Xiàn
Ningnan County 宁南县 Níngnán Xiàn
Puge County 普格县 Pǔgé Xiàn
Butuo County 布拖县 Bùtuō Xiàn
Jinyang County 金阳县 Jīnyáng Xiàn
Zhaojue County 昭觉县 Zhāojué Xiàn
Xide County 喜德县 Xǐdé XiànGyêgu
Mianning County 冕宁县 Miǎnníng Xiàn
Yuexi County 越西县 Yuèxī Xiàn
Ganluo County 甘洛县 Gānluò Xiàn
Meigu County 美姑县 Měigū Xiàn
Leibo County 雷波县 Léibō Xiàn
Muli Tibetan
Autonomous County
木里藏族自治县 Mùlǐ Zàngzú Zìzhìxiàn
  • 2 — Not a formal level of government.

Recent changes in administrative divisions

Date Before After Note
1999-06-20 Dazhou Prefecture Dazhou (prefecture-level city) upgraded
Dazhou (county-level city) Tongchuan District upgraded
2000-06-10 Meishan Prefecture Meishan (prefecture-level city) upgraded
Meishan (county-level city) Dongpo District upgraded
1999-06-20 Ya'an Prefecture Ya'an (prefecture-level city) upgraded
Ya'an (county-level city) Yucheng District upgraded
Bazhong Prefecture Bazhong (prefecture-level city) upgraded
Bazhong (county-level city) Bazhou District upgraded
Ziyang Prefecture Ziyang (prefecture-level city) upgraded
Ziyang (county-level city) Yanjiang District upgraded
2001-11-25 Xindu County Xindu District upgraded
2002-04-10 Wenjiang County Wenjiang District upgraded
2003-07-06 Beichuan County Beichuan Qiang Autonomous County upgraded
2003-12-18 Shizhong District, Suining see below dissolved
parts of Shizhong District, Suining Chuanshan District established
parts of Shizhong District, Suining Anju District established
2007-01-11 Shizhong District, Guangyuan Lizhou District renamed
2011-02-17 Nanxi County Nanxi District upgraded
2012-09-30 Mingshan County Mingshan District upgraded
2013-01-18 parts of Bazhou District Enyang District established
2013-02-08 parts of Guang'an District Qianfeng District established
2013-03-20 Yuanba District Zhaohua District renamed
2013-0-18 Da County Dachuan District upgraded
2014-10-20 Pengshan County Pengshan District upgraded
2015-02-17 Kangding County Kangding (county-level city) upgraded

Population composition

Prefectures

Prefecture 2010 2000
Garzê 1,091,872 897,239
Ngawa 8,98,713 8,47,468
Mianyang 4,613,862 5,170,141
Guangyuan 2,484,123 3,062,541
Nanchong 6,278,622 6,683,406
Bazhong 3,283,771 3,130,261
Dazhou 5,468,092 5,793,144
Ya'an 1,507,264 1,522,845
Chengdu 14,047,625 11,244,272
Deyang 3,615,759 3,788,056
Suining 3,252,551 3,519,520
Guang'an 3,205,476 4,175,650
Meishan 2,950,548 3,205,171
Ziyang 3,665064 4,563424
Leshan 3,235,756 3,324,139
Neijiang 3,702,847 4,160,305
Zigong 2,678,898 3,033,763
Yibin 4,472,001 4,908,839
Luzhou 4,218,426 4,102,165
Liangshan 4,532,809 4,081,697
Panzhihua 1,214,121 1,091,657

Counties

Name Prefecture 2010
Jinjiang Chengdu 690,422
Qingyang Chengdu 828,140
Jinniu Chengdu 1,754,201
Wuhou Chengdu 1,083,806
Chenghua Chengdu 938,785
Longquanyi Chengdu 767,203
Qingbaijiang Chengdu 381,792
Xindu Chengdu 775,703
Wenjiang Chengdu 457,070
Jintang Chengdu 717,225
Shuangliu Chengdu 1,158,516
Pi(xian) Chengdu 756,047
Dayi Chengdu 502,198
Pujiang Chengdu 239,562
Xinjin Chengdu 302,199
Dujiangyan Chengdu 657,996
Pengzhou Chengdu 762,887
Qionglai Chengdu 612,753
Chongzhou Chengdu 661,120
Ziliujing Zigong 346,401
Gongjing Zigong 260,607
Da'an Zigong 382,245
Yantan Zigong 272,809
Rong(xian) Zigong 590,640
Fushun Zigong 826,196
Dong(qu) Panzhihua 364,326
Xi(qu) Panzhihua 162,557
Renhe Panzhihua 260,294
Miyi Panzhihua 219,227
Yanbian Panzhihua 207,717
Jiangyang Luzhou 575,233
Naxi Luzhou 451,401
Longmatan Luzhou 344,601
Lu(xian) Luzhou 840,336
Hejiang Luzhou 709,473
Xuyong Luzhou 584,299
Gulin Luzhou 713,083
Jingyang Deyang 735,070
Zhongjiang Deyang 1,186,762
Luojiang Deyang 212,186
Guanghan Deyang 591,115
Shifang Deyang 412,758
Mianzhu Deyang 477,868
Fucheng Mianyang 866,727
Youxian Mianyang 488,604
Santai Mianyang 1,042,064
Yanting Mianyang 417,221
An(xian) Mianyang 366,802
Zitong Mianyang 302,246
Pingwu Mianyang 170,959
Beichuan Mianyang 197,108
Jiangyou Mianyang 762,142
Lizhou Guangyuan 516,424
Yuanba → Zhaohua Guangyuan 168,489
Chaotian Guangyuan 174,333
Wangcang Guangyuan 385,787
Qingchuan Guangyuan 222,253
Jiange Guangyuan 457,656
Cangxi Guangyuan 559,181
Chuanshan Suining 656,760
Anju Suining 639,125
Pengxi Suining 553,239
Shehong Suining 924,531
Daying Suining 478,896
Shizhong Neijiang 501,285
Dongxing Neijiang 749,810
Weiyuan Neijiang 626,482
Zizhong Neijiang 1,192,060
Longchang Neijiang 633,210
Shizhong Leshan 662,812
Shawan Leshan 187,180
Wutongqiao Leshan 312,086
Jinkouhe Leshan 49,157
Qianwei Leshan 434,409
Jingyan Leshan 282,222
Jiajiang Leshan 338,345
Muchuan Leshan 216,737
Ebian Leshan 139,210
Mabian Leshan 176,530
Emeishan Leshan 437,068
Shunqing Nanchong 635,999
Gaoping Nanchong 585,769
Jialing Nanchong 691,489
Nanbu Nanchong 1,275,748
Yingshan Nanchong 926,940
Peng'an Nanchong 702,336
Yilong Nanchong 1,088,266
Xichong Nanchong 643,818
Langzhong Nanchong 870,708
Dongpo Meishan 840,909
Renshou Meishan 1,571,112
Pengshan Meishan 329,777
Hongya Meishan 343,321
Danleng Meishan 163,032
Qingshen Meishan 197,029
Cuiping Yibin 836,383
Yibin Yibin 813,057
Nanxi Yibin 335,805
Jiang'an Yibin 399,829
Changning Yibin 340,016
Gao(xian) Yibin 411,118
Gong(xian) Yibin 379,798
Junlian Yibin 329,056
Xingwen Yibin 377,162
Pingshan Yibin 249,777
Guang'an Guang'an 858,159
Qianfeng Guang'an not established
Yuechi Guang'an 778,639
Wusheng Guang'an 585,624
Linshui Guang'an 704,695
Huaying Guang'an 278,359
Tongchuan Dazhou 478,276
Da(xian) → Dachuan Dazhou 1,111,159
Xuanhan Dazhou 1,006,826
Kaijiang Dazhou 430,878
Dazhu Dazhou 876,884
Qu(xian) Dazhou 1,156,476
Wanyuan Dazhou 407,593
Yucheng Ya'an 355,572
Mingshan Ya'an 256,484
Yingjing Ya'an 147,955
Hanyuan Ya'an 324,408
Shimian Ya'an 123,600
Tianquan Ya'an 134,156
Lushan Ya'an 109,029
Baoxing Ya'an 56,060
Bazhou Bazhong 1,126,790
Enyang Bazhong not established
Tongjiang Bazhong 687,369
Nanjiang Bazhong 606,992
Pingchang Bazhong 862,620
Yanjiang Ziyang 905,729
Anyue Ziyang 1,141,347
Lezhi Ziyang 546,773
Jianyang Ziyang 1,071,215
Wenchuan Ngawa 100,776
Li(xian) Ngawa 46,556
Mao(xian) Ngawa 104,829
Songpan Ngawa 72,309
Jiuzhaigou Ngawa 81,394
Jinchuan Ngawa 65,976
Xiaojin Ngawa 77,731
Heishui Ngawa 60,704
Barkam Ngawa 58,437
Zamtang Ngawa 39,173
Ngawa Ngawa 72,391
Zoigê Ngawa 74,619
Hongyuan Ngawa 43,818
Kangding Garzê 130,142
Luding Garzê 83,386
Danba Garzê 59,696
Jiulong Garzê 62,133
Yajiang Garzê 50,225
Dawu Garzê 55,396
Luhuo Garzê 46,558
Garzê Garzê 68,523
Xinlong Garzê 50,393
Dêgê Garzê 81,503
Baiyü Garzê 56,290
Sêrxü Garzê 80,834
Sêrtar Garzê 58,606
Litang Garzê 69,046
Batang Garzê 48,649
Xiangcheng Garzê 33,170
Daocheng Garzê 31,113
Dêrong Garzê 26,209
Xichang Liangshan 712,434
Yanyuan Liangshan 350,176
Dechang Liangshan 214,405
Huili Liangshan 430,066
Huidong Liangshan 362,944
Ningnan Liangshan 170,673
Puge Liangshan 155,740
Butuo Liangshan 160,151
Jinyang Liangshan 165,121
Zhaojue Liangshan 251,836
Xide Liangshan 165,906
Mianning Liangshan 351,245
Yuexi Liangshan 269,896
Ganluo Liangshan 195,100
Meigu Liangshan 221,505
Leibo Liangshan 223,885
Muli Liangshan 131,726